Historie společnosti

Historie firmy je z hlediska dějin poměrně krátká, ale sahá k samým počátkům novodobého podnikání v bývalém Československu, kdy po éře socialismu a sametové revoluci v roce 1989 bylo konečně možno svobodně podnikat.

Název Allcomp vznikl jako přívlastek podnikání fyzické osoby „ Vladimír Červinka – Allcomp a měl symbolizovat spojení dvou anglických slůvek all – všechno a comp – zkratka pro computer, činnost právě začínající firmy – vše počítačem, nebo také vše pro počítače.

Zprvu se také firma zabývala výrobou, prodejem a servisem počítačů a kancelářské techniky, ale postupem času se začala orientovat na vývoj a výrobu elektronických zařízení a jak jinak než konstrukcemi s počítači – mikroprocesory. Tím byl naplněn i původní záměr při vzniku firmy, a to „vše počítačem“.

Prvními výrobky s mikroprocesory byly počítače typu SAPI, konstrukce dnes již legendy Edy Smutného, které spolu s programy v DOSu zabezpečovaly chod několika skladů hlavně v centrálách spotřebních družstev až do příchodu opravdových počítačů typu PC. V této době se firma zabývala sestavováním a prodejem kancelářských počítačů, včetně servisu. Ale zájmem firmy bylo začít vyrábět vlastní elektronické výrobky.

Na začátku devadesátých let firma vyvinula a vyráběla bezpečnostní ovládání tresorů pro malé filiálky peněžních ústavů, včetně monitorovacího a varovného systému.

Začátkem roku 1994 započala spolupráce s firmou Coca Cola na vývoji měřicího a dávkovacího zařízení pro výčepní zařízení typu PostMix. Byla vyrobena první série dávkovacího automatu s názvem ECC02, který firma Coca Cola začala montovat do výčepních zařízení v České republice. Později byl tento výrobek modernizován na typ ECC03 a ECC04 a byl rozšířen sortiment o dávkovací zařízení typu BASIC a AFRIKA. V této době byl realizován vývoz nejen do sousedních zemí – Slovensko, Polsko, Maďarsko, ale i do Řecka, Turecka, Španělska a dalších zemí Evropy, ale i do Afriky. Těchto zařízení bylo vyrobeno v letech 1995 až 1998 více jak 80 tisíc a jsou používány do dnešní doby. Typickým znakem těchto výrobků je rotující logo na červeném displeji „ENJOY COCA COLA“.

V této době firma změnila subjektivitu a 12.12.1994 byla založena společnost s ručením omezeným „ALLCOMP s.r.o.“, která se postupně rozrůstala a během roku 1995 měla více jak 20 zaměstnanců.

Vývoj a výroba elektronických zařízení se nezastavila. V roce 1996 byla zakoupena technologie na povrchovou montáž součástek „SMD“ a průběžně bylo vyvinuto množství dalších zařízení pro řízení technologií, osazených mikropočítači.

Z nejznámější produkce firmy jsou to řídicí jednotky na ovládání bazénů pod názvem Hawaii, jednotky Bahama pro řízení masážních van, jednotky pro řízení masážních boxů, a to od nejjednodušších typů až po složité, které řeší automaticky všechny požadované funkce a přinášejí i komfort uživateli, jako je poslech rádia, CD v současnosti i MP3, a pohodlí v podobě dálkového ovládání, na který firma obdržela průmyslový vzor.

Od ledna roku 2004 nastává další etapa vývoje firmy a to založením akciové společnosti Allcomp a.s. Byla tím dána možnost podílet se na rozvoji firmy i malým akcionářům. Dveře tak zůstávají otevřeny i pro možný vstup novým zájemcům, kteří mají chuť podílet se na rozvoji firmy. Základní kapitál při založení Allcomp a.s. činil 12 mil Kč.

Rozšířily se i oblasti podnikání, hlavně o výrobu prvků pro automobilový průmysl, konkrétně průmyslové značení a popis pomocí laseru.Nosným programem jsou pohledové části ovládacích prvků automobilů. S našimi výrobky je možno se setkat v automobilech Škoda, VW, Audi, Mercedes, Nissan, Citroen, Peugeot a dalších.

Dalším oborem, kterým se firma zabývá jsou identifikační a přístupové systémy. Vyrábíme čtečky magnetických karet a čipů RFID včetně řídicích jednotek a obslužného SW. Lze se s nimi setkat při vjezdu na parkoviště, vstupy do hotelů,rekreačních a rehabilitačních objektů, docházkové systémy, objednávky obědů, přístupy do panelových domů a podobně.

SW produkt Business XP se stal velmi žádaným pro svoji jednoduchost v ovládání a modulovou koncepci, kterou lze využít pro řízení téměř každé malé a střední firmy i jednotlivce. V současnosti jsou k dispozici varianty od té nejjednodušší až po možnost práce s využitím SQL serveru. Samozřejmostí je bezplatný upgrade programu, konzultace pro všechny uživatele, jakož i možnost konkrétních úprav pro daného uživatele.

V současnosti má firma v programu téměř stovku vyráběných zařízení. Specializujeme se na vývoj a výrobu zařízení pro kusovou a malosériovou výrobu. Velký důraz je kladen na kvalitu vyráběných zařízení, ale i na jejich cenu.

V roce 2008 byl zakoupen nový osazovací stroj na součástky SMD v hodnotě 3 miliony Kč. Jedná se o osazovací automat Assemleon firmy Philips, který svými parametry zaručuje vysokou kvalitu a produkci osazovaných elektronických desek . Dokáže osadit až 9600 součástek za hodinu a umístit je s přesností 7 mikrometrů.

V roce 2010 byl zahájen vývoj elektrického a elektronického vybavení zařízení EWA. Jedná se o jedinečný stroj z produkce české firmy Agro-eko, určený ke zpracování biologického odpadu a biomasy. Jedno toto zařízení je schopno zpracovat 1000 tun odpadu ročně a přeměnit ho buď na kompost, nebo palivo.

EWA je zařízení umístěné v ISO kontejneru o rozměre 2,4 x2,4 x12,7 m. Jedná se vlastně o takovou velkou „termosku“, kde vnitřní nerezový plášť je izolován od stěny minerální vatou. Do tohoto prostoru je naskladněna biomasa a za pomoci aerobních bakterií je přeměněna na výrobek, v tomto případě kompost nebo palivo, které je pak spalováno v teplárnách. Elektronika se stará o to, aby bakterie „pracovaly na plný úvazek“ a během 96 hodin přeměnily odpad na palivo.

V roce 2012 se vyvíjel další článek zařízení EWA. Jedná se o spalování biomasy přímo u zařízení EWA. Produktem bude čistý, vysoce hořlavý plyn, který bude pohánět agregát na výrobu elektrické energie. Přinese to několik nesporných výhod oproti větrným a fotovoltaickým elektrárnám. Jednak spalovat můžeme kdykoliv a nemusíme čekat na slunce a vítr, navíc biologických odpadů lidstvo produkuje stále více. Použije-li na závěr slova klasika tak „hov.. hoří”

V roce 2013 byl spuštěn nový projekt „Vejminek snů“. Z provozovny Zahradní 249 bylo vytvořeno předváděcí centrum pro „inteligentní budovy“, kde je prezentována moderní domácnost v praxi. K tomuto projektu byly spuštěny webové stánky www.vejmineksnu.cz.

Inteligentní dům má namísto klasické elektroinstalace tzv. inteligentní, která dokáže ovládat cokoliv v objektu, co je připojené na elektrický proud. Zvyšuje pohodlí obyvatelů, ulehčuje jim mnohé činnosti, „střeží dům“ a umožňuje ovládat dům i na dálku. Provoz domu se tak stává efektivnější, úspornější, zdravější a bezpečnější.

Mozkem celého systému inteligentního domu je řídící jednotka. Ta komunikuje se všemi připojenými spotřebiči, od kterých získává potřebné informace např.o teplotě. Neustále tyto data vyhodnocuje a na základě požadavků reguluje dané zdroje a spotřebiče.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com